Контактна інформація: моб.+380(67)783-18-52, тел/факс (0382)795-801, info@birzha.km.ua

ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ у м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ

З ПРОДАЖУ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ у м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Організатор: Хмельницька  міська рада.

Лот №2: продаж у власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Заводська, 163/5 (в межах населеного пункту); кадастровий номер - 6810100000:22:002:0241; площа 0,1021 га; цільове призначення 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; Категорія земель - землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; функціональне використання – під будівництво  виробничо-складських призначень. Стартова ціна продажу земельної ділянки становить 349 059,00 грн. без ПДВ.

Містобудівні умови та обмеження: Формування забудови вести в ув'язці із існуючою забудовою згідно плану зонування з урахуванням дозволених та переважних видів забудови. Земельну ділянку використовувати виключно за цільовим призначенням. Будівництво на ділянці здійснювати після отримання відповідного дозволу. Надавати доступ відповідним службам для ремонту лінійних інженерних мереж та ліній електропередач. Дотримуватись вимог природоохоронного законодавства.

         Порядок оформлення результатів торгів, умови договору оренди, купівлі-продажу, які укладаються на земельних торгах:

         1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом та затверджується Організатором земельних торгів.

         2. Договір купівлі-продажу земельної ділянки між Хмельницькою міської радою та Переможцем торгів укласти безпосередньо в день проведення торгів.

         3. Укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки нотаріально посвідчується.

            Ціна продажу земельної ділянки, ціна продажу відповідного лота (ціна продажу права оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки), плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат, здійснених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, підлягають сплаті переможцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору

         Винагорода виконавця земельних торгів у розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, або 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот, сплачує переможець земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня проведення аукціону на наступні реквізити: р/р26002000011835 у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ Банк», МФО 300614, ЄДРПОУ ТБ «Подільська» 32452151.

         Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів,  укладання договору оренди земельної ділянки, договору купівлі-продажу, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору, виплати винагороди виконавця земельних торгів гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, сам покупець до наступних торгів не допускається.

Місце і час проведення земельних торгів: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану (Театральна),10, торговий зал товарної біржі «Подільська». Земельні торги призначено на
07 липня 2020р. Початок земельних торгів о 11.00. год.

Реєстрація учасників торгів: 07липня 2020 р з 8.00 год. до 10.40 год. за адресою:
вул. Героїв Майдану (Театральна),10, м. Хмельницький, товарна біржа «Подільська».

         Розмір реєстраційного внеску: 1051,00 грн. (одна тисяча п’ятдесят одна грн. 00коп.) без ПДВ

         Розмір гарантійного внеску: 5% без ПДВ від стартової ціни продажу лоту (стартового річного розміру орендної плати);

         Порядок сплати реєстраційного та гарантійного внесків:

- реєстраційний внесок сплачується  за реєстрацію кожної заяви на р/р 

UA 12 325365 0000002600001258208 у ПАТ "Кредобанк", МФО 325365,код ЄДРПОУ ТБ «Подільська» 32452151

- гарантійний внесок сплачується для подачі кожної заяви на р/р UA783006140000026002000011835 у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ ТБ «Подільська» 32452151.

Виконавець земельних торгів: – Товарна біржа  «Подільська», 29000 м. Хмельницький
вул. Героїв Майдану (Театральна), 10.

Особа, яка бажає взяти участь земельних торгах у формі аукціону до 1 липня 2020 включно оформляє та подає заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами, а також з документами, що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків, Виконавцю торгів – Товарна біржа«Подільська»,29000 м. Хмельницький вул. Героїв Майдану (Театральна), 10 т. ( 0382) 65-05-13, 70-20-73, 70-22-10, 70-22-11 ,т./факс(0382) 795-801 , час роботи 9.00-18.00год Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 09.00. год. до 17.00. год.

             З питань детального ознайомлення з технічною документацією на земельні ділянки, додаткового ознайомлення з містобудівними умовами і обмеженнями забудови земельних ділянок, звертатись: Товарна біржа  «Подільська»,  29000 м. Хмельницький вул. Героїв Майдану (Театральна), 10 т. (0382) 65-05-13, 70-20-73, 70-22-10, 70-22-11, т./факс  (0382) 795-801 , час роботи 9.00-18.00год. 

Ознайомитись з проектом Договору оренди земельної ділянки, договору купівлі-продажу, що пропонується укласти на торгах, містобудівними умовами і обмеженнями забудови земельноїділянки можна також на сайті Виконавця за адресою:birzha.km.ua.

 • Дата проведення торгів: 07.07.2020
 • Ціна: 349059.00 грн.
 • Детальна інформація: Doc
 • Перелік документів:

  Особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах, не пізніше ніж за три робочі дні до їх проведення подає виконавцю земельних торгів:

  а) заяву про участь у земельних торгах;

   

  ПЕРЕЛІК

  ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

   

  ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ:

  1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності (копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців). *
  2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформований не пізніше як за три робочих дні до дати подачі документів. В разі наявності у складі учасників юридичної особи інших юридичних осіб, витяг подається на кожну юридичну особу у структурі власності до моменту відображення кінцевих власників – фізичних осіб.
  3. Завірена належним чином копія свідоцтва платника податку на додану вартість (завірена копія свідоцтва про сплату єдиного податку).*
  4. Довідка з банку, про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок(оригінал).
  5. Завірена належним чином копія документу, що підтверджує повноваження керівника (протокол зборів співзасновників про обрання керівника, наказ на призначення керівника),* для уповноваженої особи – довіреність.
  6. Документ, що підтверджує особу (паспорт). копія завірена належним чином.*
  7. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.
  8. Документ, що підтвержує сплату реєстраційного внеску.
  9. Довідка про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами державної фіскальної служби. (Закон України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі»)

   

   

  *Напис про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ПЕРЕЛІК

  ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

   

   ДЛЯ  СУБ”ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:

  1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності (копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців). *
  2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформований не пізніше як за три робочих дні до дати подачі документів
  3. Завірена належним чином копія свідоцтва платника податку на додану вартість (завірена належним чином копія свідоцтва про сплату єдиного податку).*
  4. Довідка з банку про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок(оригінал).
  5. Документ, що підтверджує особу (паспорт), копія завірена належним чином*
  6. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.
  7. Документ, що підтвержує сплату реєстраційного внеску.
  8. Довідка про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами державної фіскальної служби. (Закон України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі»)

   

  *Напис про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки (за наявності або слів: дію без печатки).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ПЕРЕЛІК

  ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

   

  ДЛЯ  ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:

  1. Документ, що підтверджує особу (паспорт), копія завірена належним чином*
  2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (оригінал), копія завірена належним чином*
  3. Довідка з банку про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок (оригінал).
  4. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.
  5. Документ, що підтвержує сплату реєстраційного внеску.

   

  *Напис про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.